Príslušenstvo k nalepeniu a privareniu

Príslušenstvo k nalepeniu a privareniu

gombíky 1

Lingválne gombíky

gombíky 1a
háčiky 1

Lingválne háčiky

háčiky 1a
háčiky 2

Háčiky na oblúk

háčiky 2a
háčiky 2b
háčiky 2b
stopky

Stopky na oblúk

stopky 1